افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارگری در شهرستان فلاورجان
به همت حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان فلاورجان پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید محمد کاظم زاده در شرکت نیروکلر شهرک صنعتی اشترجان فلاورجان افتتاح گردید