افتتاح پایگاه شرکت سپاهان پلاست
حوزه شهید برونسی فلاورجان
طی مراسمی افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالستار لطفی شرکت سپاهان پلاست واقع در شهرک صنعتی اشترجان با حضور مسئولین استانی و شهرستان فلاورجان در تاریخ 18/12/1397 انجام گرفت. در این مراسم که با حضور فرمانده محترم سپاه فلاورجان ،رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛رئیس اداره صمت فلاورجان ؛شورای عالی کاراستان اصفهان نمایندگی ولی فقیه در استان و شهرستان و شورای حوزه شهید برونسی حضور داشتند جناب سرهنگ فتحیان ضمن تاکید برجایگاه و اهمیت بسیج در زمان کنون از زحمات فرمانده پایگاه و مدیر عامل محترم شرکت جناب مهندس احسان امینی در اجرای برنامه ایران یار تقدیر و تشکر نمودند و خواستار ارتباط نزدیک تر شرکت با سپاه با توجه به تاسیس پایگاه بسیج شدند.