اخبار ویژه
Submitted by خبرنگار اصفهان on س, 07/10/1397 - 10:26
فرازی ازوصیت نامه سردار شهید محمد کاظم زاده: سلام بر شما همسنگران و سلام برشما هم رزمانم و شما برادران مسلمانم. آنگاه که در کارگاه کار می کردم هر روز شاهد شعار دادن گروه هایی بودم که به نام خلق و به نام توده دم از حمایت زحمتکشان می زدند و خود را ضد امپریالیسم می خواندند گرچه از قران فهمیده بودم و شناخته بودم که اینها مدافعین دروغین هستند که کارگر و کشاورز را سپر حرکت خویش کرده اند ،اما هرگز باورم نمی شد که روزی به دست ناپاک کسانی یعنی همان مدافعین دروغین کارگر به خاک و خون بغلتم . آن روز که برای نجات مردم صادقانه به کردستان رفتم و با قلبی مملو از عشق به مردم کرد به آن خطه عزیز قدم گذاشتم خدا شاهد است که نه آدم کش بودم و نه ضد خلق و نه دیکتاتور و تنها و تنها به قصد آباد کردن کردستان و برای اسلام به آنجا رفتم .ولی انان ناجوانمردانه به ما حمله کردند و بسیاری از همفکران و همسنگران ما را به شهادت رساندند. برادرم دشمن از کار تو می ترسد و هر مهره ای که تو در کارخانه می بندی طنابی سربی می پندارد که بر گردنشان پیچیده می شود و هر وسیله ای که تولید می کنی چون تیری است به سوی غرب و شرق که خطا رفتنی نیست. آری هرچند تیر رزمندگان در جبهه به دشمن اصابت می کند اما تولید تو همچون تیرهایی است که تماما هدر نرفته و به دشمن اصابت می کند. پس برادرانم پیامم به شما که پیام شهیدان و انبیاء است تولید است،تولید ،تولید . آرزو دارم که پاسدار خونم و محافظ اسلام باشی که اگر اسلام بماند همه چیز خواهد ماند و استعمار و استثمار از بین خواهد رفت و اگر اسلام نباشد نه تو می مانی و نه کار و اگر چنانکه بمانی به صورت انسان نخواهی ماند بلکه به مانند حیوانی خواهی ماند که شرافت اش را دزدیده اند و سوار بر او از وی بار می کشند.
تصویر
سردار شهید محمد کاظم زاده