اخبار ویژه
مراسم تکریم ومعارفه

معرفی سرهنگ مهرابی بعنوان مسئول جدید سازمان بسیج کارگری سپاه صاحب الزمان (عج)استان اصفهان

کد خبر : 10888
سه شنبه 22 اسفند 1396 - 11:17

مراسم تکریم ومعارفه مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه صاحب الزمان (عج)استان اصفهان روز دوشنبه مورخ96/12/21انجام گرفت .دراین مراسم که باحضور جانشین محترم سازمان بسیج کارگری کشور سرهنگ علی نژاد ومدیریت های فرهنگی وفضای مجازی بسیج کارگری کشور وجمعی ازاعضای شورای قشر وفرماندهان حوزه های کارگری ومدیران صنعتی واداره جات سطح استان برگزار گردید سردارفداءجانشین سپاه صاحب الزمان (عج)ضمن عرض تبریک درجه بازنشستگی به جناب سرهنگ قربانی وزحمات ایشان طی 3سال مسئولیت دراین سازمان جناب سرهنگ مهرابی را بعنوان مسئول جدید سازمان معرفی نمودند ودرادامه جناب سرهنگ علی نژاد ضمن قدردانی اززحمات سرهنگ قربانی درسازمان بسیج کارگری ازحسن انتخاب جایگزین ایشان (سرهنگ مهرابی ) ابراز خرسندی نمودند وبرای ایشان آرزوی موفقیت وتوفیق روز افزون نمودند.

ارسال توسط : خبرنگارکارگری اصفهان
بازدید
دیدگاه