گزارش/گفتگو

مصاحبه به مناسبت هفته بسیج کارگری سال1397

باسلام جناب سرهنگ مهرابی ضمن عرض تبریک هفته بسیج کارگری لطفا نظرات خودرا دررابطه به سوالات ذیل مرهون فرمایید .به نظر شما1-مهمترین مشکل رکوددراستان چیست وچطورمی توان مشکل رکود وبی کاری را حل نمود.مشکل فروش وبازاریابی تولیدات داخلی ورقابت سخت ونامتوازی که بین محصولات وتولیدات داخلی با محصولات خارجی ووارداتی وجود دارد.2.به نظر شما اقدامات عملی انجام شده درکشور/استان درحوزه اقتصاد مقاومتی چگونه بوده وچقدر ازکالای ایرانی حمایت شده است.هم درعرصه فرهنگی ازطرف متولیان فرهنگی ورسانه ملی اقداماتی انجام گرفته وهم درعرصه صنعت ،کاروتولید توجه ویژای به افزایش کیفیت وخدمات شده است.3-باتوجه به نامگذاری سال97چه کارهایی را می توان دراستان عملی نمود.درعرصه فرهنگی فرهنگ سازی شود که مردم با جامعه نگری رابطه بین مصرف تولیدات داخلی وثبات وکیفیت مداوم ومستمر زندگی خود را به خوبی درک کنندونسبت به مصرف کالای ایرانی تعصب پیداکنندوباشناسایی وتهیه یک بانک اطلاعات جامع درمورد تولیدات داخلی استان ومعرفی این محصولات به اصناف وبازاریان ورابط های فروش ومطالبه گری متولیان عرصه تولید وصنعت4-نقش بسیج به ویژه بسیج کارگری درشرایط فعلی درارتقاء بهره وری تولید ملی را چگونه ارزیابی می کنید.فرهنگ سازی،ایجاد انسجام اجتماعی ،اتحاد آحاد جامعه حول محور مقابله با جنگ اقتصادی وبصیرت افزایی دربین جامعه کاروتولید وبالا بردن احساس مسئولیت عوامل مرتبط با تمسک به اعتقادات وباورهای دینی وملی بار یپیروزی درمیدان رقابت با محصولات خارجی ووارداتی

اضافه کردن دیدگاه جدید