گزارش/گفتگو

اردوی جهادی پرسنل شرکت مجتمع فولاد اصفهان وسازمان بسیج کارگری درشهر چادگان برپاگردید.

اردوی جهادی

اضافه کردن دیدگاه جدید