اخبار

در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

گوهگشت و پاده روي كاركنان ذوب آهن بمناسبت هفته بسيج كارگري

به همت بسيج ذوب آهن همايش كوهگشت و پياده روي كاركنان در منطقه عمومي شاه خراسان شهرستان لنجان برگزار گرديد.در اين برنامه شركت كنندگان مسير امامزاده شاه خراسان تا آبشار شاه لولاك را پياده طي نمودند و در ادامه برنامه امام جمعه شهر باغبهادران به مسائل سياسي و بصيرتي پرداخت و در پايان بين نفرات شركت كننده قرعه كشي انجام ودر به نفرات برتر جوائزي اهدا گرديد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید