اخبار

نقش آفرینی در جهت رونق تولید

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اصفهان

جلسه هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اصفهان با حضور دکتر طغیانی و سرکار خانم صالحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع نقش آفرینی در جهت رونق تولید و طرح شهید برونسی برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اصفهان جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان اصفهان با حضور دکتر طغیانی و سرکار خانم صالحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات با موضوع نقش آفرینی در جهت رونق تولید و طرح شهید برونسی در ساختمان اداری شرکت پلی اکریل برگزار گردید.در ابتدای جلسه سرهنگ مهرابی ضمن ارایه گزارشی جامع از فعالیت ها و برنامه های هیات اندیشه ورز گفت:انتظار می رود با تعامل و ارتباط گیری اعضای جلسه با نمایندگان مجلس می توانیم شاهد اثربخشی بهتردر موضوعات و مصوبات جلسه باشیم.ایشان یکی از راهکار های تصمیمات اصلی پیرامون تولید و جهش تولید داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از واحد های صنعتی و افراد مشغول به کار در این واحد ها دانست و خواستار مصوب شدن قانونی در این ارتباط گردید.در ادامه اعضای هیات اندیشه ورز حاضر در جلسه گزارشی از مجموعه فعالیت ها و راهکارهای موجود در امر رونق تولید در شرایط فعلی کشور را بیان نمودند.در پایان دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان به عنوان عضو جدید جلسه گفت:آینده نظام و انقلاب ما روشن می باشد و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در مجلس ان شا الله شاهد پیشرفت در امر تولید و صنعت کشور خواهیم بود.ایشان گفتند اینگونه جلسات نقطه آغاز تصویب طرح ها و برنامه های جاری خواهد بود که ان شا الله استمرار خواهد داشت.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید