اخبار

بسیج کارگری فلاورجان
جشن بزرگ هفته بسیج کارگری

جشن بزرگ هفته بسیج کارگری در شهرستان فلاورجان

به گزارش بسیج کارگری استان اصفهان جشن بزرگ هفته بسیج کارگری در شهرستان فلاورجان با حضور فرماندار؛امام جمعه مسولین نظامی و انتظامی وآحاد قشرعظیم کارگران شهرستان در سالن مصلی برگزار گردید.این جشن با خیر مقدم گویی فرمانده بسیج کارگری شهرستان آغاز و در ادامه گروه سرود صابرین اجرای زیبای برنامه خود ویژه کارگران را داشتند همچنین در این برنامه که خانواده سردار شهید محمد کاظم زاده شهید شاخص کارگری حضور داشتند وصیتنامه این شهید توسط برادر شهید ایراد گردید. در ادامه امام جمعه بخش قهدریجان ضمن بیان نمودن ارزش و مقام کار و کارگر تحلیلی پیرامون صحبت های مقام معظم رهبری پیرامون جایگاه کارگران بیان نمودند.در پایان از تعدادی از کارگران نمونه شهرستان توسط مسئولین تجلیل به عمل آورده شد.از دیگر زیبایی های این جشن می توان به صرف صبحانه مسئولین و کارگران در کنار یکدیگر اشاره نمود.
به گزارش بسیج کارگری استان اصفهان جشن بزرگ هفته بسیج کارگری در شهرستان فلاورجان با حضور فرماندار؛امام جمعه مسولین نظامی و انتظامی وآحاد قشرعظیم کارگران شهرستان در سالن مصلی برگزار گردید.این جشن با خیر مقدم گویی فرمانده بسیج کارگری شهرستان آغاز و در ادامه گروه سرود صابرین اجرای زیبای برنامه خود ویژه کارگران را داشتند همچنین در این برنامه که خانواده سردار شهید محمد کاظم زاده شهید شاخص کارگری حضور داشتند وصیتنامه این شهید توسط برادر شهید ایراد گردید. در ادامه امام جمعه بخش قهدریجان ضمن بیان نمودن ارزش و مقام کار و کارگر تحلیلی پیرامون صحبت های مقام معظم رهبری پیرامون جایگاه کارگران بیان نمودند.در پایان از تعدادی از کارگران نمونه شهرستان توسط مسئولین تجلیل به عمل آورده شد.از دیگر زیبایی های این جشن می توان به صرف صبحانه مسئولین و کارگران در کنار یکدیگر اشاره نمود.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید