اخبار

با حضورراويان فتح در ذوب آهن

بيان خاطرات دفاع مقدس

بمناسبت هفته دفاع مقدسحضور راويان فتح در كنار كارگران خط توليدهمزمان با آغاز هفته دفاع مقدس به همت بسيج ذوب آهن تعداد20 از راويان فتح شهرستان لنجان در كنار كارگران خط توليد و مساجد سطح شركت حضور يافتند و به بيان خاطرات دوران دفاع مقدس پرداختند . در بخش فولاد سازي سرهنگ اكبري با ديداركارگران ضمن بيان خاطرات آن دوران گفت: سنگر ديروز دفاع مقدس امروز در دست شما صنعت گران مي باشد و توليد شما سپر دفاع از ميهن اسلامي مي باشد و همانطور كه مقام معظم رهبري امسال را سال حمايت از كالاي ايراني ناميدند بايد به همه توان در تحقق اين هدف كه همان اقتصاد مقاومتي مي باشد قدم برداريم.در ادامه برنامه سردار اكبري با مدير بخش فولادسازي ديدار نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید