اخبار

ستاد اجرائی چهل سالگی دفاع مقدس:

برگزاری ستاد اجرائی چهل سالگی دفاع مقدس سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اصفهان

درتاریخ99/7/21جلسه ای با عنوان کمیته تخصصی چهل سالگی دفاع مقدس درشرکت ذوب آهن اصفهان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه صاحب الزمان(عج)استان اصفهان،درتاریخ99/7/21جلسه ای با عنوان کمیته تخصصی چهل سالگی دفاع مقدس با حضور اعضای اصلی این کمیته از مدیران شرکت های ذوب آهن وفولاد مبارکه اصفهان ریئس جامعه اسلامی کاراستان واعضای هیئت اندیشه ورز سازمان درشرکت ذوب آهن اصفهان برگزار گردید.که دراین جلسه جناب سرهنگ مهرابی به تشریح وتبیین برنامه های ابلاغی وقابل اجراء به مناسبت چهل سالگی دفاع مقدس ازتاریخ 29/7/99الی5/8/99پرداختند .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید