1
2
3
مراسم ارسال کمک های مومنانه ذوب آهن اصفهان جهت افرادی که به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده اند ، در قالب 286 بسته معیشتی به یاد 286...
سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری با تلاشگران عرصه کار و تولید در جلسه تصویری و رهنمودهای ایشان در رونق و...
به گزارش خبر نگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اصفهان حوزه بسیج کارگری شرکت فولاد مبارکه بامکم خیرین تعداد500بسته کمک معیشتی تهیه وبین...