30 خرداد 1399 - 02:35
در دومين جلسه فرماندهان رده هاي بسيج ذوب آهن عنوان شد.
29 خرداد 1399 - 10:42
توجیه برنامه های سال
کارگاه توجیه برنامه های سال 1399 بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان فلاورجان با حضورفرمانده ناحیه مقاومت بسیج فلاورجان فرماندهان و شورای حوزه و پایگاه حوزه کارگری شهرستان فلاورجان برگزار گردید.
25 خرداد 1399 - 02:45
هیات اندیشه ورز
جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اصفهان در محل سازمان برگزار گردید
02 خرداد 1399 - 05:56
در دومين رزمايش مومنانه بسيج ذوب آهن
15 ارديبهشت 1399 - 11:44
درقالب طرح کمک مومنانه انجام گرفت:
حوزه کارگران وکارخانجات شرکت مجتمع فولاد مبارکه با کمک خیرین توانست 500بیته کمک معیشتی تهیه وبین اقشار آسیب پذیرشهراصفهان توزیع نمودند
14 ارديبهشت 1399 - 10:38
به مناسبت هفته بسیج کارگری انجام شد:
به مناسبت هفته بسیج کارگری روز چهارشنبه مورخ10/02/99رزمایش شیفت ایثار در155پایگاه بسیج کارگری سطح استان اصفهان برگزار گردید
11 ارديبهشت 1399 - 11:16
گفتگو با مدیرعامل جهادی
گفتگو با مدیرعامل و رییس هیات اندیشه ورز بسیج کارگری شهرستان فلاورجان

صفحات