1
2
3

 

كاروان راهيان نور بسيج ذوب آهن در تاريخ 25/4/96 به استعداد 300 نفر بصورت خانوادگي(سرپرست،همسر،فرزند) با 7 دستگاه اتوبوس و همراهي دو...

یکی از آمارهایی که نشان‌دهنده از رونق کسب‌وکار می‌دهد افزایش تولید و اشتغال در سطح یک جامعه است.

طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران میانگین...

جلسه هم اندیشی با موضوع نقش بسیج در مراکز صنعتی و تولیدی شهرستان و همچنین کمک به رفع موانع تولید و اشتغال  با حضور فرمانده سپاه کاشان و مدیران...