1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه صاحب الزمان(عج)استان اصفهان،صبح امروز با شروع ماه ربیع الاول دو پایگاه کارگران وکارخانجات درشهرک...
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه صاحب الزمان(عج)استان اصفهان،چهارمین مرحله رزمایش کمک مومنانه با نام پویش مهر اربعین در تاریخ 23...
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه صاحب الزمان(عج)استان اصفهان،درتاریخ99/7/21جلسه ای با عنوان کمیته تخصصی چهل سالگی دفاع مقدس با...