1
2
3

مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران  استان در  شهرستان فلاورجان  بميزباني شهرداری شهر قهدریجان برگزار شد و تیم حوزه مقاومت بسیج شهیدتندگویان ذوب...

نخستین نمایشگاه نوشت ‌افزار ایرانی اسلامی به همت پایگاه‌های مقاومت بسیج مسلم بن عقیل و شهید باهنرحوزه کارگری کاشان و سرای محصولات فرهنگی روشنا در...

سرهنگ دوم پاسدار احسان رضاپور پیش از ظهر امروزدر مراسم اردوهای جهادی و هجرت بسیج سازندگی اردستان اظهار کرد: جوانان بسیجی ابتدا در سال 1378 به صورت...