1
2
3

درتاریخ96/9/1نمایشگاهی باعنوان دستاوردهای بسیج درمحل ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع)برپاگردید که کلیه قشرهای جامعه اعم ازکارمندان ،هنرمندان،اصناف،...

پیام سردارشهید محمد کاظم زاده باکارگران عرصه صنعت وتولید

هفته بسیج، در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت عظیمی است که به وسیله امام بزرگوار، در این کشور پایه‌گذاری شد و این حرکت، در این منطقه اسلامی و دینی،...