1
2
3
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری استان اصفهان کارگران شهرستان فلاورجان هم راه با توده های عظیم مردم در راهپیمایی بزرگ ۲۲بهمن ماه شرکت نمودند.همچنین...
مهندس یزدی زاده در همایش بزرگ پیاده روی همگانی شرکت عنوان کرد :تلاش و خرد جمعی، نوید بخش آینده ای درخشان برای ذوب آهن استبه مناسبت دهه مبارک...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان جواد کاظم زاده فرمانده حوزه کارگری شهرستان فلاورجان در راستای طرح ایران یار و اجرای...