1
2
3
به منظور حفظ آمادگي و انسجام گردان بيت المقدس بسيج ذوب آهن، فراخوان يك روزه اعضاي گردان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اردوگاه شهيد مطهري زرين شهر...
دومين جلسه شوراي فرماندهي و فرماندهان رده هاي حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ذوب آهن با حضور رئيس سازمان بسيج كارگر ي و كارخانجات سپاه صاحب الزمان (...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اصفهان کارگاه توجیه برنامه های سال 1399 بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان فلاورجان با...